W dniu 09.10.2021 r. odbył się wyjątkowy Jubileusz 100-lecia Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Obchodach stulecia istnienia Kliniki, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, wzięło udział 128 gości. Uroczystość odbyła się w miejscu szczególnie ważnym dla Kliniki- przy ul. Elektoralnej 12. To właśnie tutaj, 15.01.1921, w jednym z budynków kompleksu Szpitala Św. Ducha, Klinika i Katedra rozpoczęła swoją działalność. W miejscu tym, pod kierownictwem Profesora Feliksa Antoniego Erbricha, Klinika funkcjonowała do 1939 roku. Po II Wojnie Światowej Klinika została przeniesiona do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Kolejnymi jej Kierownikami byli: Prof. Antoni Dobrzański (1939-1953), Prof. Henryk Lewenfisz- Wojnarowski (1953-1956), Prof. Jan Szymański (1957-1969), Prof. Zbigniew Bochenek (1969-1977), Prof. Grzegorz Janczewski (1977-2002). Szczególne znaczenie w historii Kliniki odegrała Prof. Irena Cichocka- Szumilin, która trzykrotnie pełniła obowiązki Kierownika Kliniki i Katedry Otorynolaryngologii. Od 2003 roku kierownikiem Klinki jest Profesor
dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, który dynamicznie rozwija nowe kierunki badań naukowych oraz nowatorskie w skali kraju i Europy metody leczenia chirurgicznego. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Dziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, Marszałek Województwa Mazowieckiego- Pan Adam Struzik, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy- Pan Rafał Trzaskowski. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10:00. Oficjalną inaugurację wydarzenia rozpoczął Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk. Następnie głos zabrali: JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Prof. dr hab. n med. Zbigniewa Gaciong, Dziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- Prof. dr hab. n. med. Rafała Krenke oraz Profesor dr hab. n. med. Marek Krawczyk- JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2016. Władze Uczelni wyraziły wyrazy szczególnego uznania dla Kierownika Kliniki- Prof. Kazimierza Niemczyka oraz dla całego Zespołu, podkreślając wyjątkowe miejsce, jakie zajmuje Katedra i Klinika Otorynolaryngologii

w hierarchii jednostek Uczelni. Następnie JM Rektor Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong wręczył medale im. Tytusa Chałubińskiego zasłużonym pracownikom naukowym Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. Medal ten, stanowiący największe wyróżnienie Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymali: Dr n. med. Robert Bartoszewicz, Dr hab. n. med Antoni Bruzgielewicz, Dr n. med. Piotr Chęciński, Dr hab. n med. Tomasz Gotlib, Dr hab. n med. Magdalena Lachowska, Dr n. med. Katarzyna Pierchała, Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska. Kolejnym etapem spotkania było wręczenie medalu Pro Masovia i dyplomów uznania dla pracowników Kliniki Otorynolaryngologii przez Pana Wiesława Kołodziejskiego. Wręczono Dyplom Honorowy za zasługi dla Kliniki Pani Prof. Dr hab. n. med. Ewie Osuch- Wójcikiewicz. Następnie uczestnicy Jubileuszu, byli i obecni pracownicy Kliniki, Prof. Stanisław Bień, Prof. Andrzej Kukwa, Prof. Bolesław Samoliński, podzielili się swoimi wspomnieniami oraz osobistymi doświadczeniami. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk wygłosił wykład, pt. „Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dziś i jutro”, a Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień wygłosił wykład, pt. „Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi z perspektywy lat mojej pracy”. Część oficjalna uroczystości została zwieńczona Koncertem Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej. 

Ostatnim akcentem spotkania był koktajl w otoczeniu galerii pamiątkowych zdjęć przedstawiających działalność Klinki do 2021 roku. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali okolicznościowe medale wybite przez Mennicę Polską.