W dniu 09.11.2021 odbyła się obrona pracy doktorskiej „Korelacja badań audiologicznych, otoneurologicznych oraz obrazu klinicznego z zaawansowaniem wodniaka endolimfatycznego w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z chorobą Ménière’a” lek. Agnieszki Jasińskiej-Nowackiej. Promotorem rozprawy był Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!