W dn. 22.04.2021 roku w naszej Klinice odbyło się szkolenie z obsługi hełmów do tlenoterapii nieinwazyjnej. Jest to innowacyjne urządzenie, opracowane przez dr Łukasza Wróblewskiego z I Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, które pozwala na leczenie pacjentów wymagających wsparcia oddechowego, w tym pacjentów wymagających tlenoterapii w przebiegu
zakazenia wirusem SARS Cov2. W trakcie szkolenia zapoznaliśmy się z obsługą urządzenia, poznaliśmy także kryteria kwalifikacji pacjentów do tego rodzaju terapii, która może być prowadzona także w naszym Oddziale COVID.

Bardzo dziękujemy Doktorowi Łukaszowi Wróblewskiemu za zorganizowanie szkolenia i podzielenie się bezcenna wiedza, która pozwoli nam skuteczniej leczyć pacjentów, wymagających tlenoterapii nieinwazyjnej.