W dniach 24-26 września w Augustowie na obradach III Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów zebrało się ponad 150 lekarzy specjalistów z dziedziny otolaryngologii i dziedzin pokrewnych.


Logo MNiSW  
Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę w roku 2015 (Dec. nr 1177/P-DUN/2015)

 

Obrady odbywały się pod honorowym patronatem:

 Ministra Zdrowia

  • Ambasadora Republiki Litwy w Polsce
  • Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Marszałka Województwa Mazowieckiego
  • Prezydenta Warszawy
  • Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Dziekana Pierwszego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

    Obradom przewodniczył Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM pan prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, współprzewodniczącym był Kierownik Kliniki Otolaryngologii Litewskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Virgilius Uloza. W obradach uczestniczył prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi prof. dr hab. n. med. Henryk Kazimierczak. Prof. H. Kazimierczak oraz prof. dr. hab. n. med. Stanisław Bień ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii wygłosili wykłady inauguracyjne.

     Do podzielenia się swoimi doświadczeniami zaproszono przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich i akademickich z całej Polski (m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Białegostoku, Łodzi, Katowic, Bydgoszczy, Lublina, Szczecina i innych), którzy wygłosili 27 referatów. Przybyli liczni goście z zagranicy. Przede wszystkim reprezentowana była otolaryngologia litewska. Delegaci Uniwersytetów z Wilna i Kowna przedstawili 17 referatów dotyczących różnych zagadnień z zakresu rozwoju otorynolaryngologii. Liczna grupa delegatów, której przewodniczył prof. dr hab. Oleksander Naumenko – Prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego – przybyła z Ukrainy. Swoimi doświadczeniami dzielili się z nami znamienici goście z Łotwy, Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników międzynarodowej współpracy pomiędzy ośrodkami z wymienionych krajów.

     Spotkanie otolaryngologów z Polski i Litwy zorganizowano już po raz trzeci. Poprzednie miały miejsce w 2008 i 2013 roku w litewskich Druskiennikach. Nawiązane kontakty, są podstawą do owocnej współpracy pomiędzy lekarzami z sąsiednich krajów.

     Po zakończeniu obrad była okazja do zaprezentowania gościom piękna augustowskich jezior i lasów.

     Zadowoleni uczestnicy obrad planują już kolejne spotkania, które pozwolą na dalsze budowanie wzajemnego zaufania oraz kontynuowanie współpracy.