W dn.25.03.2021 roku w naszej Klinice powstał Pododdział COVID. Oddział przeznaczony jest dla pacjentów naszego szpitala oraz przyjmowanych przez Szpitalną Izbę Przyjęć, którzy wymagają
hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS Cov2. Ordynatorem Oddziału jest dr n. med. Longin Niemczyk z Kliniki Nefrologii WUM. Obecnie w Oddziale dyżurują lekarze z Klinik Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Kardiologii WUM. Oddział dysponuje 16 łóżkami, stanowiskami do tlenoterapii, w tym także tlenoterapii wysokoprzepływowej (aparaty Airvo).

 

Informacji o hospitalizowanych pacjentach udzielają lekarze dyżurni pod nr telefonu 22 599 24 93.