W dniach 24-26.03.2021r w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi odbył się kurs dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie otorynolaryngologii. Ze względnie na panującą pandemię COVID-19 kurs przeprowadzony był w formie online. W kursie udział wzięło 16 uczestników. Podczas wykładów omawiano m.in. zagadnienia dotyczące anatomii topograficznej i radiologicznej jam nosa i zatok przynosowych, wskazania do leczenia chirurgicznego, opiekę przed i pooperacyjną nad pacjentem, operacji przegrody nosa, małżowin nosowych, nosa zewnętrznego oraz operacje zatok przynosowych z dostępów wewnątrznosowych i zewnętrznych. Kursanci uczestniczyli w transmitowanych na żywo zabiegach FESS.