zuzanna_lukaszewicz

Pani dr Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska znalazła się w gronie laureatów nagrody za najlepiej zdany egzamin specjalizacyjny. Serdecznie gratulujemy uzyskania specjalizacji z surdologopedii z tak dobrym wynikiem!

W sumie tytuł Specjalisty roku 2021 odebrało z rąk wiceminister zdrowia Piotra Brombera 67 lekarzy, 9 diagnostów laboratoryjnych, 8 fizjoterapeutów, jeden farmaceuta oraz 15 osób reprezentujących inne zawody medyczne. Wśród nich znalazło się ośmioro specjalistów z WUM.

Więcej informacji o Konkursie na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/17498

Leave a Comment