W dniach 30 września – 2 października 2021 obyło się XIX Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii w Bydgoszczy.
Zjazd zorganizowano pod patronatem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi,
a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. n. med. Paweł Burduk z Katedry Otolaryngologii,
Foniatrii i Audiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.

W trakcie trzydniowej konferencji uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu onkologii laryngologicznej
podczas licznych sesji oraz warsztatów. Do grona wykładowców należeli wybitni specjaliści zarówno z Polski jak i ze świata.
Wykład inauguracyjny „40-lecie Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi”
podczas otwarcia Sympozjum wygłosiła prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz.

Pracownicy Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi brali czynny udział w zjeździe.
Reprezentanci Kliniki przewodniczyli sekcjom poświęconym różnym aspektom problematyki nowotworów regionu
głowy i szyi oraz wygłosili wiele wystąpień.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk przewodniczył dwóm sesjom poświęconym tematyce chirurgii podstawy czaszki.
Wygłosił wykład „Guzy nerwu słuchowego – opcje chirurgiczne”. Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
przewodniczyła sesji „Chirurgia rekonstrukcyjna w nowotworach głowy i szyi” oraz sesji plenarnej, podczas której zaprezentowała wykład „Guzy szyi – trudności diagnostyczne”.

Dr hab. n. med. Anna Rzepakowska przewodniczyła sesjom dotyczącym mikrochirurgii laserowej krtani
oraz uzależnieniu od nikotyny. Jej wystąpienia dotyczyły tematyki nowości w mikrochirurgii krtani
oraz problemu motywacji do rzucenia palenia a kompetencji lekarzy otolaryngologów w poradnictwie antynikotynowym.
Dr n med. Robert Batroszewicz wygłosił wykład o raku ucha i podstawy czaszki.
Dr n. med. Dominika Wiśniewska przestawiła prezentację „Etapy wychodzenia z uzależnienia od nikotyny
u pacjentów onkologicznych”. Lek. Ewa Kucharska przybliżyła tematykę epidemiologii patologii gruczołów ślinowych,
a lek. Maria Molga-Magusiak omówiła wyniki badania pilotażowego dotyczącego roli sPD-L1 w surowicy u pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Duży sukces odniosły pracujące naszej Klinice lek. Małgorzata Czesak oraz dr n. med. Olga Sieniawska-Buccella,
które zdobyły pierwsze miejsce w konkursie prac plakatowych za poster „Guz krtani jako pierwsza manifestacja szpiczaka mnogiego”.

Przed Sympozjum odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi oraz Rady Kierowników Klinik Uniwersyteckich. Dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz
przekazał uczestnikom tego posiedzenia medale, które zostały wydane z jego inicjatywy, decyzją ZG PTORL,
w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania PTORL ChGiSz. Wybrano nowego Przewodniczącego
Rady Kierowników Klinik Uniwersyteckich, którą została prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
z Kliniki Otolaryngologii  i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu.