Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Kazachstan, Uralsk 27.09-28.09.2013


W dniach od 27 września do 28 września 2013 r. w Uralsku, mieście zlokalizowanym w Obwodzie Północno–Zachodnim Republiki Kazachstan, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Organizatorem konferencji było Narodowe Stowarzyszenie Otolaryngologów Kazachstanu. Wśród zagranicznych gości honorowych dominowali przedstawiciele z Niemiec, Polski oraz Egiptu. Obrady odbywały się w Kazachskim Regionalnym Teatrze Dramatycznym.

 

Zjazd rozpoczął się uroczystym otwarciem, podczas którego Prezydent Narodowego Stowarzyszenia Otolaryngologów Kazachstanu, członek Narodowej Akademii Nauk, profesor Rais K. Tulebajew przybliżył uczestnikom konferencji aktualny stan otolaryngologii chirurgii głowy i szyi w kraju, jednocześnie zarysował perspektywy jej dalszego rozwoju. Został podkreślony olbrzymi wkład europejskich lekarzy, w tym z Polski, niestrudzenie uczestniczących w doskonaleniu praktycznych umiejętności medycznej kadry tego dynamicznie rozwijającego się kraju. Zostały docenione zasługi zespołu Kliniki Otolaryngologii WUM dla rozwoju narodowego programu wszczepiania implantów ślimakowych w Republice Kazachstan. Pierwsza samodzielna operacja wszczepienia implantu wykonana przez kazaskich lekarzy w stolicy kraju była możliwa dzięki poprzedzającym szkoleniom w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Główne zagadnienie omawiane na Konferencji - rola innowacyjnych technologii we współczesnej diagnostyce i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych oraz chorób ucha. W sesji plenarnej Profesor Kazimierz Niemczyk przedstawił wykład pt. Dostępy otologiczne w chirurgii guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Tematyka wykładu korespondowała z główną tezą Konferencji, a omawiane zagadnienia współczesnej chirurgii podstawy czaszki dotyczyły możliwości wykorzystania innowacyjnych technologii medycznych w leczeniu guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego. Możliwość śródoperacyjnego monitorowania stanu poszczególnych nerwów czaszkowych jest namacalnym dowodem wykorzystania tych technologii w praktyce codziennej.

 

Na kolejnych sesjach wykładowcy z Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu i Kirgizji przedstawili szereg korzystnych  doświadczeń z zakresu chirurgii laserowej w laryngologii. Laseroterapia staje się standardową metodą leczenia szeregu chorób w zakresie  nosa, gardła i krtani, w tym chorób nowotworowych. Liczne doniesienia wskazywały na coraz szersze stosowanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń nosa i zatok przynosowych.  Równie sporym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona leczeniu urazów głowy i szyi – jednemu z trudniejszych zagadnień w laryngologii. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom onkologicznym. Pozytywnie wyróżniała się praca przedstawiona przez kolegów z Centrum Onkologii w Ałmaty dotycząca rekonstrukcji rozległych ubytków po operacjach onkologicznych. Praca pt. Chirurgiczne leczenie zaawansowanego raka krtaniowej części gardła, przedstawiona przez zespół Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wzbudziła ożywioną dyskusję dotyczącą sposobów leczenia rozległych nowotworów tej okolicy.

 

Jak niemal podczas każdej konferencji medycznej, uczestnicy w Uralsku również mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu towarzyskim. Zostało one zorganizowane przez kierownika Wydziału Zdrowia Urzędu Gubernatora Obwodu Północno–Zachodniego. Po zakończeniu obrad zorganizowana została wycieczka krajoznawcza, uczestnicy Konferencji mieli możliwość zwiedzić najciekawsze zakątki Uralska i jego okolic.

 

Konferencję w Uralsku poprzedziły dwudniowe warsztaty praktyczne, które odbywały się w stolicy kraju – Astanie. Warsztaty odbywały się w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego, której kierownikiem jest profesor Gulmira Muchamadijewa. Struktura zajęć obejmowała bezpośrednią prezentację zabiegów oraz współuczestnictwo w wybranych operacjach. W pierwszym dniu zostały zaprezentowane operacje wszczepienia implantu ślimakowego. Operacje wykonywane były przez profesora Niemczyka i profesor Muchamadijewą. W drugim dniu warsztatów zostały zaprezentowane uczestnikom operacje laserowego poszerzenia szpary głośni u pacjentów ze zwężeniem krtani o różnej etiologii. Tego typu operacje były przeprowadzane przez doktora Bruzgielewicza oraz profesor Muchamadijewą.

 

Kolejne zapowiedziane spotkania naukowo-szkoleniowe pozwolą na dalszą intensyfikację współpracy pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi obu krajów oraz wpłyną na dynamikę rozwoju kontaktów  polsko-kazaskich.

 

Dr med. Robert Bartoszewicz

 

Profesor Kazimi...
Profesor Kazimierz Niemczyk oraz profesor Gulmira Muchamadijewa wykonują operację wszczepienia implantu ślimakowego
Profesor Kazimi...
Profesor Kazimierz Niemczyk oraz profesor Gulmira Muchamadijewa wykonują operację endoskopowego usunięcia kostniaka sitowia
Dr Antoni Bruzg...
Dr Antoni Bruzgielewicz wykonuje operację laserowego poszerzenia szpary głośni