-----

Grant KBN Nr 2 P05C 052 27 (2004-2007)


Kierownik projektu – dr hab. med. Krzysztof Morawski

 

"Nowy elektrofizjologiczny model śródoperacyjnego monitorowania funkcji narządu słuchu u chorych operowanych z powodu guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – badania kliniczne."