-----

Grant KBN Nr 2 P05C 052 27 (2004-2007)


Kierownik projektu – dr hab. med. Krzysztof Morawski

 

"Nowy elektrofizjologiczny model śródoperacyjnego monitorowania funkcji narządu słuchu u chorych operowanych z powodu guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego – badania kliniczne."


 

Zespół współbadaczy:

  • prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk,
  • dr inż. Jorze Bohorquez (University of Miami),
  • prof. Fred Telischi (University of Miami),

 

 

 

Problematyka guzów kąta móżdżkowo-mostowego jest wciąż aktualnym wyzwaniem interdyscyplinarnym dla chirurgów, radiodiagnostów jak i audiologów. Coraz lepsza, precyzyjniejsza i szybciej przeprowadzana diagnostyka obrazowa i audiologiczna powoduje, iż coraz częściej u operowanego pacjenta stan narządu słuchu jest stosunkowo dobrze zachowany. W związku z tym, obok całkowitego usunięcia guza, równie ważnym priorytetem w czasie zabiegu jest zachowanie funkcji narządu słuchu. Dlatego też śródoperacyjne monitorowanie funkcji narządu słuchu nabiera szczególnej wagi. Celem śródoperacyjnego monitoringu staje się zatem kompleksowa kontrola aktywności ślimaka, części ślimakowej nerwu VIII oraz wyższych pięter drogi słuchowej. Jedną z technik dającą możliwość monitorowania funkcji narządu słuchu jest rejestracja emisji otoakustycznych, prowadzenie pomiarów elektrofizologicznych oraz badanie ukrwienia ślimaka. Autorzy wnoszonego projektu posiadają doświadczenie w zakresie śródoperacyjnego monitoringu wspomnianymi technikami badawczymi zdobyte zarówno na modelu zwierzęcym jak i w badaniach klinicznych, które udokumentowane i poparte są licznymi publikacjami.

 


 

Celem pracy było opracowanie nowego elektrofizjologicznego modelu śródoperacyjnego monitorowania funkcji narządu słuchu u osób operowanych z powodu guza kąta mostowo-móżdżkowego. Finalnym efektem pracy jest:

 

  1. opracowano program do analizy typu on-line, który pozwala na bardzo szybką prezentację parametrów zapisów elektrofizjologicznych w czasie rzeczywistym,
  2. wypracowano kryteria i normy dla poszczególnych parametrów zapisu elektrofizjologicznego przydatnego w monitorowaniu śródoperacyjnym odzwierciedlającym aktywność narządu słuchu,
  3. opracowano standardy, które umożliwią szybką interpretacje otrzymywanych wyników, wskazaują stopień i miejsce uszkodzenia jeszcze w fazie odwracalnej, co pozwala chirurgowi zmodyfikować manipulacje i uniknąć spowodowanie nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.