Projekt rozwojowy NCBR Nr N R13 0040 06/2009 (2009-2012)


Kierownik projektu - prof. dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz


"Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych"