Ocena zastosowania lasera CO2 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych zmodyfikowaną metodą subtotalnej arytenoidektomii w połączeniu z tylną chordektomią.

 

NR 3 T 11E 029 30, realizowany w latach 2006-2008.


Kierownik projektu: dr hab n med Ewa Osuch-Wójcikiewicz

 

Przeprowadzone badania miały na celu wypracowanie własnej, nowatorskiej metody postępowania z chorymi z obustronnym porażeniem fałdów głosowych – od momentu przygotowania chorych do leczenia operacyjnego rehabilitacją foniatryczną poprzez leczenie chirurgiczne z użyciem lasera CO2, aż do rehabilitacji pooperacyjnej.

 

Metodyka badań

Przed leczeniem operacyjnym niemal wszyscy chorzy poddani byli rehabilitacji foniatrycznej. To właśnie foniatra, wspólnie z chorym, decydowali o konieczności leczenia operacyjnego, a głównym kryterium było subiektywne odczuwanie duszności podczas wysiłku i spoczynku. Leczenie operacyjne wdrażane było w okresie od 6 do ponad 12 miesięcy po wystąpieniu porażenia.

 

Przed leczeniem operacyjnym każdy chory miał wykonane następujące badania: poziom hormonów tarczycy, wapnia i fosforu w surowicy krwi i konsultację endokrynologiczną, TK szyi z oceną szerokości światła tchawicy,  badanie spirometryczne.

 

Badanie foniatryczne u każdego  chorego obejmowało videostroboskopię i nagranie głosu przed, a następnie po operacji. Wspólna analiza obrazu głośni w videostroboskopii przez foniatrę i chirurga pozwalała na zdecydowanie który z porażonych fałdów głosowych ma być operowany. Następnie foniatra dokonywał oceny subiektywnej głosu w skali GRBAS, analizy akustycznej głosu, która wykonana była systemem analizy Sono-LAB oraz analizy akustycznej wieloparametrycznej tonu krtaniowego analizatorem KAY Elemetrics CSL 4300 z oprogramowaniem MDVP. Wyniki analiz głosu nagranego przed i po operacji pozwoliły na obiektywną ocenę skuteczności zastosowanej metody operacyjnego leczenia.

 

Leczenie operacyjne przeprowadzano w ogólnym znieczuleniu stosując własną modyfikację metody operacyjnej: subtotalną arytenoidektomię z pozostawieniem tylno-bocznego fragmentu chrząstki nalewkowatej wraz z tylną chordektomią.

 

Wyniki:

Subiektywna ocena oddychania u większości chorych była dobra – po zakończeniu procesu gojenia (2 – 3 tygodni) chorzy oddychali swobodnie.  Nie mogli wykonywać prac fizycznych wymagających dużego wysiłku, jednak proste czynności, a nawet jazda na rowerze były możliwe do wykonania. W badaniu spirometrycznym wykonanym miesiąc po leczeniu operacyjnym wykazano znacznie mniejszą obturację w obrębie górnych dróg oddechowych.

Jakość głosu była różna. W przypadkach po arytenoidektomii, poprzedzonej rehabilitacją foniatryczną i po pooperacyjnej rehabilitacji foniatrycznej, można uzyskać głos o podobnej jakości do głosu przed operacją.