Audiofonologia


Plan zajęć na semestr jesienny już wkrótce na stronie Kliniki ORL WUM.

English Division


Chair and Department of Otolaryngology (Ear, Nose and Throat Diseases)
the Medical University of Warsaw.

 

Address: SP CSK
02-097 Warsaw, Banacha str.1a
Tel. (22) 658 36 48, (22) 823 64 11,
Fax (0-22) 658 03 13,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Head: Prof. Kazimierz Niemczyk MD, PhD, tel. as above

Curricular affairs: dr n.med. Marta Held-Ziółkowska

Number of teaching hours:
The course covers 60 hours of instruction, divided as below:

 • lectures – no lectures
 • seminares – 15 hrs
 • practical classes – 45 hrs


Assessment of student performance:
On completion of the course student is expected to take an oral exam to get a credit from the doctor in charge of him/her and then final test (35 questions). 21 correct answers are necessary to pass the test.

The aim of the course:

 • to train the students in diagnosis and management of common ear, nose
  and throat diseases and disorders for which the patients in his community
  are seeking care,
 • the students have to learn to communicate with patients effectively,
 • they must know how to educate patients about their health and how to work
  cooperatively with other health care professionals.


Topics of the seminares and basic ENT problems which will be discussed with students during the course:

 1. Tonsils adenoids - Indication for surgery,
 2. Nasal obstruction,
 3. Sinusitis, Treatment - conventional and surgery,
 4. Allergy in ENT region,
 5. Earache: otitis externa and media,
 6. Different types of hearing disorders: treatment - conventional and surgery,
 7. Differential diagnosis and management of balance disorders,
 8. Foreign bodies in the upper and lower respiratory and digestive tract,
 9. Obstraction of the upper respiratory tract,
 10. Carcinoma of the larynx,
 11. Epistaxis,
 12. Tumours of the nasopharynx, salivary glands and maxilloethmoidal region.
 13. Intracranial complication of the upper lip, nose, ear and sinus infections,
 14. Facial nerve disorders,
 15. Diagnosis and management of the patients with fracture of the ENT region,
 16. Selected problems of ear, nose and throat diseases in pediatric patients,


Topics of practical classes:

 • teaching the students ENT examination and using a special ENT equipment,
 • introduction of the patients with ENT problems and emergency cases,
 • assisting ENT surgery,
 • participation at the hospital emergency duties,
 • interpretation of ENT diagnostic tests,
 • interpretation of x-ray, CT and MRI scans,
 • emphasized is laid on ENT conditions that are importent either because they
  are common or they need urgent invesigations and treatment.


Basic textbooks:

 1. "ENT Secrets", Editors: Bruce W. Jafek, Bruce W. Murrow, Hanley and Belfus, ING/Philadelphia 2001
 2. "Essentials of Otolaryngology", Editors: Frank K. Lucente, Gady Hup-Eli, Lippincott Williams/Wilkins 2002


Complementary textbooks:

 1. "Ear, Nose and Throat", R. S. Dhilon, C. A. East, Ed. Churchill Livinstone 1997,


Nasal obstruction
PDF

Seminaria studenckieNieżyty nosa
Pobierz PDF

Schorzenia jamy ustnej i gardła
Pobierz PDF

Porażenie nerwu twarzowego
Pobierz PDF

Guzy kości skroniowej
Pobierz PDF

Otoneurologia
Pobierz PDF

Przesiewowe badania słuchu
Pobierz PDF

Nowotwory głowy i szyi
Pobierz PDF

Urazy
Pobierz PDF

Duszność
Pobierz PDF

Zapalenia gardła
Pobierz PDF

Zapalenia uszu
Pobierz PDF

Ciała obce
Pobierz PDF

Rak krtani
Pobierz PDF

 

Duszność Podstawy Foniatrii
Pobierz PDF

 

Audiologia
Pobierz PDF

 

Seminarium z implantologii
Pobierz PDF

 

Seminaria stude...
Seminaria studenckie

Wydział Lekarski


PLAN ZAJĘĆ STUDENCKICH Z LARYNGOLOGII

dla I i II Wydziału Lekarskiego

 

 

Studenci VI oraz IV roku obu Wydziałów Lekarskich odbywający zajęcia w porze porannej zbierają się w pierwszym dniu bloku ćwiczeniowego o godzinie 7:30 w Sali Dydaktycznej Kliniki Otolaryngologii (blok D, parter, sala 31).

 

Codziennie przed rozpoczęciem zajęć Studentów obowiązuje zmiana obuwia (na szpitalne) oraz okryć wierzchnich (na fartuchy lekarskie) w Szatni Studenckiej (blok A, parter, naprzeciwko banku). Zarówno obuwie zewnętrzne, jak i okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.

 

Grupy studenckie odbywające zajęcia w porze popołudniowej rozpoczynają zajęcia o godzinie 11:30 w Sali Dydaktycznej  (blok D, parter, sala 31) – seminarium. Na seminarium Studenci również powinni przybyć w zmienionym obuwiu i odzieży lekarskiej.

 

Obchód lekarski w Klinice Otolaryngologii odbywa się codziennie o godzinie 7:30 – obecność Studentów podczas obchodu  - obowiązkowa.

Zasady odbywania  ćwiczeń z otolaryngologii dla IV i VI roku I i II Wydziału Lekarskiego (pobierz)

1.    Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 7.30 – 12,30 i 11.30 – 16.30 (podział poszczególnych grup studenckich według rozkładu zajęć z Dziekanatów).
2.    Grupy, które odbywają ćwiczenia w godzinach przedpołudniowych, rozpoczynają je w pierwszym dniu zajęć punktualnie o godz. 7.30 w sali 31 w bloku D (sprawy organizacyjne i podział na podgrupy), a następnie zgłaszają się do asystentów prowadzących zajęcia. W następnych dniach ćwiczeń studenci zgłaszają się do asystentów według rozkładu zajęć o godz. 7.30.
3.    Seminaria prowadzone są w godzinach 11.30 – 12.30  wspólnie dla grup odbywających ćwiczenia w godzinach przed – i popołudniowych w sali 31 w bloku D.  W semestrze letnim dla dwóch bloków ćwiczeniowych seminaria będą zorganizowane w innych salach wykładowych WUM (informacja będzie dostępna na stronie internetowej Kliniki oraz w odpowiednich Dziekanatach).
4.    Grupy, odbywające zajęcia w godzinach popołudniowych, po seminarium w pierwszym dniu są dzielone na podgrupy i rozpoczynają ćwiczenia z asystentami, do których zostały przydzielone.
5.    Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego;   z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.
6.    Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.
7.    Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.
8.    Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego oraz kolokwium, które jest przeprowadzane w ostatnim dniu zajęć.
9.    Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu przeprowadzane jest też kolokwium zaliczeniowe. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Szpitalu pediatrycznym w Kampusie Banacha.
10.    Egzamin testowy z otolaryngologii zarówno dla IV jak i VI roku odbywać się będzie w sesji letniej.
11.    W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed kolokwium nie będzie dopuszczony do jego zdawania.  Student dba o podręcznik!
12.    Po zdanym kolokwium (tj. ostatni dzień ćwiczeń) student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej/ ćwiczeń, oraz wypełnionej anonimowo ankiety.
13.    Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n.med. Jarosław Balcerzak.
14.    We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do dr n.med. Piotra Chęcińskiego (studenci I Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego), dr n.med. Jagny Nyckowskiej (studenci II Wydziału Lekarskiego), dr hab. med. Magdaleny Lachowskiej (studenci Audiofonologii) i dr n.med. Eweliny Sielskiej – Badurek (studenci Logopedii).

Pliki do pobrania:

Plany zajęć - PDF

Plany zajęć rok IV - PDF

Plany zajęć rok VI - PDF

Propozycja zajęć - PDF

Seminaria - PDF

 

 
 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
VI rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Video
Oddz. A
IP
/Oddz. A
Pracownie
/Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zaliczenie
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Video
Pracownie
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Zaliczenie
C 1
Oddz. C
Pracownie
/ Oddz. C
Video
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Zaliczenie 
A 2
Oddz. A
Oddz. A
IP/
Oddz. A
Vide
Pracownie
Oddz.A
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zaliczenie
B 2 
IP/
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Pracownie
Oddz. B
Video
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP
/Oddz. B
 Zaliczenie
C 2 
Oddz. C
Oddz. C
Video
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Pracownie
/Oddz. C
Zaliczenie
IP- Izba Przyjęć, Pracownie- II piętro blok B lub VII piętro Klinika Otolaryngologii

 

 

 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
IV rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Video
Oddz. A
IP/
Oddz. A 
Pracownie
/Oddz.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Video
Pracownie
/Oddz. B
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 1
Oddz. C
Pracownie
/Oddz. C
Video
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
A 2 
Oddz. A
Oddz. A
IP/
Oddz. A
Video
Pracownie
/Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 2
IP/
Oddz. B
IP/
Oddz. B
Oddz. B
Pracownie
/Oddz. B
Video 
Oddz. B
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 2
Oddz. C
Oddz. C
Video
Oddz. C
IP/
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
IP- Izba przyjęć, Pracownie- II piętro blok B lub VII piętro Klinika Otolaryngologii, Zal- Zaliczenie 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
IV rok
7.30-11.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1 
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Video
Oddz.A
Oddz. C
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 1 
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. B
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 1 
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Amb.
Oddz. B
Video
Oddz. C
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
A 2 
Amb.
Amb.
Oddz. A 
Video
Amb.
Oddz. A
Oddz. A
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
B 2 
Amb.
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Video
Oddz. B
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
C 2 
Amb.
Amb.
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Video
Amb.
Zal.
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Laryng.
Dziecięca
Amb- Ambulatorium, Zal- zaliczenie
 

 

 
 
I TYDZIEŃ
II TYDZIEŃ
VI rok
12.30-16.30
1. PON.
2. WT.
3. ŚR.
4. CZW.
5. PIĄT.
6. PON.
7. WT.
8. ŚR.
9. CZW.
10. PIĄT.
A 1
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Video
Oddz. A
Oddz. C
Amb.
Amb. 
Oddz. A
Powt.+ Zal.
B 1
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Amb.
Powt.+ Zal.
C 1
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Amb.
Oddz. B
Video
Oddz. C
Oddz. C
Amb.
Powt.+ Zal.
A 2
Amb.
Amb.
Oddz. A
Video
Amb.
Oddz. A
Oddz. A
Oddz. A
Amb.
Powt.+ Zal.
B 2 
Amb.
Amb.
Oddz. B
Oddz. B
Video
Oddz. B
Amb.
Amb.
Oddz. B
Powt.+ Zal.
C 2 
Amb.
Amb.
Oddz. C
Oddz. C
Oddz. C
Video
Amb.
Amb.
Oddz. C
 Powt.+ Zal.
Amb- Ambulatorium, Zal- zaliczenie
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Kliniki Otolaryngologii

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne


W ramach kierunku Ratownictwo Medyczne nauczany jest przedmiot – Medycyna ratunkowa w laryngologii dorosłych.

 

Ćwiczenia odbywają się w Klinice Otolaryngologii wg planu dla poszczególnych grup studenckich przygotowanego przez Dziekanat. Każda grupa odrabia dwa dni ćwiczeniowe w Klinice w godz. 8:00 - 12:00 oraz 10-cio godzinny ostry dyżur w Izbie przyjęć Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a, na który można zapisać się przez cały rok akademicki w sekretariacie Kliniki. W dyżurze nie może uczestniczyć więcej niż dwóch studentów. W ramach ćwiczeń omawiane są najczęściej występujące w laryngologii jednostki chorobowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przypadki nagłe.


Studenci z kierunku Ratownictwo Medyczne odbywają zajęcia w blokach ćwiczeniowych w Klinice Otolaryngologii (wg rozkładu zajęć z Dziekanatu) oraz na dyżurze w Izbie Przyjęć SP CSK. Zapisy na dyżur przyjmowane są w sekretariacie Kliniki. Dokładne informacje na temat wykładów i zasad odbywania ćwiczeń  - w Dziekanacie, u asystentów prowadzących zajęcia lub u dr n.med. Piotr Chęcińskiego oraz w sekretariacie Kliniki Otolaryngologii.

 

W ramach ćwiczeń omawiane są najczęściej występujące w laryngologii jednostki chorobowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przypadki nagłe:

 

 • krwawienia z nosa i ich zaopatrywanie
 • ostra duszność krtaniowa, konikotomia, tracheostomia
 • urazy nosa, twarzoczaszki i kości skroniowej – objawy, diagnostyka

i postępowanie oraz wiele innych.


Szczególny nacisk położony jest na przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie postępowania w stanach nagłych w otorynolaryngologii.

Przedmiot "Medycyna ratunkowa w laryngologii dorosłych" zaliczany jest na podstawie uczestnictwa w bloku ćwiczeniowym oraz kolokwium (rozmowy zaliczeniowej) z asystentem prowadzącym pod koniec drugiego dnia ćwiczeń.

RATOWNICTWO MEDYCZNE (wykłady)
według planu z Dziekanatu

1

Wprowadzenie do otolaryngologii

Dr Alicja Orłowska

2

Duszność, ciała obce

Dr  Robert Morawski

3

Urazy i krwawienia w ORL

Dr  Adam Orłowski

4

Stany zapalne w ORL

Dr  Daniel Majszyk

5

Ostre zaburzenia słuchu i równowagi

Dr  Daniel Majszyk

 


W indeksie należy wpisać: wykłady 10 godz., ćwiczenia – 20 godz.

 

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową zajmuje się

dr med. Piotr Chęciński.

 

Zalecana literatura:


1. "Ostry dyżur – Otorynolaryngologia" po red. prof. dr hab. med.

G. Janczewskiego, prof. dr hab. med. E.Osuch-Wójcikiewicz,

Alfa-medica Press, 2003

Morawski