II Konferencja Pediatryczno – Otolaryngologiczna


Vegetationes adenoidales i Otitis media – wspólny problem pediatry i otolaryngologa

 

Warszawskie Dni Otologiczne, 16–17 listopada 2012 r.

W dniach 16 i 17 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego II Konferencja Pediatryczno–Otolaryngologiczna, której partnerem była firma Medicus.

Medicus - aparatura i instrumenty medyczne

Tematyka konferencji dotyczyła stanów zapalnych w obrębie górnych dróg oddechowych, będących najczęstszymi problemami w codziennej praktyce pediatrycznej. W sposób szczególny skupiono się na etiologii, diagnostyce i postępowaniu w przypadku kieszonek retrakcyjnych, zapaleń ucha środkowego, nieżytu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz przerostu migdałka gardłowego.
Próby wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie postępowania w tych stanach, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań do leczenia operacyjnego, były możliwe dzięki udziałowi znakomitych specjalistów, autorytetów w dziedzinie pediatrii oraz otorynolaryngologii, wśród których znaleźli się m.in. prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), prof. Sven-Eric Stangerup (Kopenhaga), prof. Juraj Koval (Koszyce), prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok), prof. dr hab. med. Ewa Olszewska (Białystok), prof. dr hab. med. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk) i prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski (Warszawa).

Zarówno obrady „okrągłego stołu”, jak i prowadzone w ciągu dwóch dni wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz wywołały ożywione dyskusje licznie przybyłych uczestników. Wobec owocnego przebiegu konferencji oraz tak wielu zagadnień wspólnych dla pediatrii i otorynolaryngologii, wyrażono chęć i potrzebę kolejnych, cyklicznych spotkań, służących jeszcze lepszej współpracy specjalistów obu dziedzin.

 

lek. Magdalena Kuźmińska

Program Konferencji
(pobierz)

 

prof. dr hab. m...
prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski, prof. Sven-Eric Stangerup
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna
dr hab. med. Kr...
dr hab. med. Krzysztof Morawski
dr med. Marcin ...
dr med. Marcin Partyka
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna
II Konferencja ...
II Konferencja Pediatryczno - Otolaryngologiczna