Petersburskie Forum Otorynolaryngologów Rosji


W dniach 17-18 kwietnia 2012 roku w Sankt-Petersburgu pod patronatem Rosyjskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów odbyło się Pierwsze Petersburskie Forum Otorynolaryngologów Rosji. Przedstawiciele Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wzięli udział w obradach kongresu.

Został wygłoszony wykład na temat: Zastosowanie endoskopii w chirurgii ucha środkowego”, autorstwa Prof. Kazimierza Niemczyka i innych. Omówienie tej nowej metody chirurgicznej spotkało się z zainteresowaniem laryngologów rosyjskich. Po zakończeniu obrad była możliwość zobaczenia tego interesującego miasta.

Petersburg jest największym po Moskwie ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Rosji. Pozostaje niewątpliwie wspaniałą atrakcją turystyczną. Powszechnie panuje opinia, że jest jednym z najokazalszych zespołów urbanistycznych świata. Kilkadziesiąt wysp, na których leży miasto, spiętych jest 396 mostami, dlatego też bywa nazywane Wenecją Północy. Każdą nocą, 14 największych mostów jest otwieranych w celu umożliwienia statkom przedostania się na jezioro Ładoga. Petersburg jest jednym z głównych centrów muzealnych Europy.

Swoje zasoby udostępnia m.in. jedno z trzech największych muzeów świata – Ermitaż, ponadto Muzeum Rosyjskie, Muzeum Antropologii i Etnografii (Kunstkamera). W pobliżu miasta są liczne miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, w których znajdują się kompleksy parkowo-pałacowe byłych carów Rosji, takie jak Puszkin (Carskie Sioło), Petrodworec (Peterhof), Pawłowsk, Zielenogorsk czy Gatczyna. W roku 1990 Sankt-Petersburg został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury.

dr med. Robert Bartoszewicz

Leave a Comment